Login

Begeleiding is kennis overdragen

Onze senior consultants beheersen het hele proces van dataverzameling, meting, analyse, vastlegging, interpretatie en koppeling van de uitkomsten aan de interne beleidsinstrumenten. Omdat meting en sturing alleen zin heeft met zuivere brongegevens, stellen we hoge eisen aan de invoer. Datacontrole, verbetering, verrijking, herwaardering en herclustering zorgen voor schone data. Onze aanpak kenmerkt zich door betrokkenheid en transparantie. Bij alles wat we doen staat kennisoverdracht voorop. Kabana werkt volgens de internationale standaarden GIPS en IVS.

 

Projectmanagement

Toepassing van marktwaarde in de balans is een grondige verandering. Het vereist vaststelling van de marktwaarde in verhuurde staat, een degelijke verantwoording en een stelselwijziging in de jaarrekening. Een veelomvattend procedé dat zorgvuldig moet worden doorlopen in samenspraak met de accountant en externe taxateur BOG.

 

Kabana biedt professionele begeleiding aan corporaties die de overstap maken naar marktwaarde in de balans. Onze consultants hebben jarenlange ervaring met marktwaarderingen. Zij ondersteunen de betrokken medewerkers gedurende het hele proces, inclusief de procesvastlegging in handboeken en protocollen, verantwoording van waarderingen en onderliggende (markt)parameters, gegevensaanlevering en -uitwisseling en inrichting van de projectorganisatie.

 

Onze projectbegeleiding concentreert zich op een snelle kennisoverdracht en verankering van de procesgang binnen de corporatie. Het resultaat is een soepele overgang binnen korte doorlooptijd; opvallend is het gemak waarmee betrokkenen het taxatie- en waarderingenproces volledig onder de knie krijgen. Dit laatste is vooral interessant voor corporaties die dit tot hun kerncompetenties willen rekenen.

 

Implementatiepakket marktwaarde

Zoekt u ondersteuning bij de (initiële) vaststelling van de marktwaarde in verhuurde staat conform het handboek modelmatig waarderen marktwaarde? Ons implementatiepakket biedt uitkomst. Naast 16 tot 24 uur consultancy en twee trainingen (respectievelijk marktwaarde en datavoorziening & -toepassing), ontvangt u handige documentsjablonen, conceptnotities en datasjablonen. Zo bereikt u snel het gewenste resultaat. U kunt kiezen uit een basis versie en een full versie van het implementatiepakket.

 

Waarderingenservice

Een nieuwe service van Kabana die werkelijk ontzorgt! Met onze waarderingenservice beschikt u tegen een minimale tijdsinvestering over een kwalitatief goed overzicht van de marktwaarde in verhuurde staat conform de basisvariant van het waarderingshandboek.

 

Zo efficiënt werkt het: middels Excel levert uw woningcorporatie ons de benodigde gegevens (woningen, BOG, MOG & parkeren) aan op vhe-niveau. Na modelmatige vaststelling van alle parameters en berekening van de waarderingen, sturen wij korte tijd later alle uitkomsten en onderliggende verantwoordingsinformatie retour. De waarderingenservice is eenvoudig en snel. Ideaal voor de eerste DVI aanlevering en oriëntatie op toepassing van marktwaarde in de balans. De waarderingen voldoen volledig aan het handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSCI corporatie vastgoed index

De MSCI Corporatie Vastgoedindex® is een onder woningcorporaties gebruikt meetinstrument om de vastgoedprestaties te spiegelen aan die van collega’s (relatieve prestaties).

 

Kabana biedt sinds het eerste begin project- en managementondersteuning aan deelnemers. Onze consultants weten als geen ander wat er van corporaties gevraagd wordt om tot een goed eindresultaat te komen. Omdat benchmarking staat of valt met de kwaliteit van de data-invoer, hanteren we, naast de IPD/MSCI richtlijnen en protocollen, een eigen methodiek voor datacontrole, -verbetering & herwaardering.

 

Onze begeleiding omvat alle fases van het proces volgens een gestandaardiseerde aanpak waarbinnen transparantie en kennisoverdracht centraal staan.

Trainingen

Kabana verzorgt regelmatig vak trainingen rondom actuele thema’s:

Algemeen

Training marktwaarde in verhuurde staat

Software

Training datavoorziening

Training praktisch gebruik & toepassing

Bezoekadres

Nevelgaarde 8 (409)

3436 ZZ  Nieuwegein

Postadres

Aziësingel 26

3404 EL  IJsselstein (ut)

Contactformulier

030 687 81 55

info@kabana-vastgoed.nl

 

Login

HANDBOEK MODELMATIG WAARDEREN MARKTWAARDE

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

TMS

MARKTWAARDE VERHUURD

FULL VERSIE

BASIS VERSIE

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

 PROJECT BEGELEIDING

OPLEIDING

REGELING TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015

TAXATIE MANAGEMENT (SYSTEEM)

WAARDERINGEN SERVICE

TRAINING

PROCESBEGELEIDING

WONINGWET

VASTGOEDSTURING

WAARDESTURING

ASSET MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

CURSUS

ASSET MANAGEMENT VOOR WONINGCORPORATIES

ONDERSTEUNING

CONSULTANCY

MARKTWAARDERING BIJ WONINGCORPORATIES