Login

Maximale sturingsinformatie onder uw muisknop

Aan de begrippen vastgoedsturing en waardesturing wordt door steeds meer woningcorporaties concreet invulling gegeven. De vastgoedportefeuille maakt onderdeel uit van de langetermijnstrategie. RazZudock® is een softwareoplossing voor corporaties die volgens de laatste wet & regelgeving de marktwaarde van hun vastgoedportefeuille willen bepalen en die gericht willen sturen op financieel en maatschappelijk rendement.

 

Eén totaalapplicatie voor een integraal overzicht van rendementen, risico’s & kansen, portefeuillestructuur en markt- & beleidswaarde. Dankzij de flexibele indeling kunt u in eigen beheer performance-metingen en analyses uitvoeren die zijn toegesneden op specifieke portefeuille- of sturingsvraagstukken op elk niveau. Heldere cijfermatige en grafische rapportages geven inzicht in de financieel-economische prestatie en bieden praktische sturingshandvatten voor de portfolio en asset management functie. Digitale opslag van de uitkomsten levert een historisch totaalplaatje op en zorgt voor continuïteit, transparantie en borging van kennis binnen uw organisatie. Zo bent u met enkele muisklikken in het bezit van maximale financieel-economische sturingsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

RazZudock® in het kort:

 

• Marktwaarderingen compliant met het handboek modelmatig waarderen marktwaarde

• Eenvoudig in gebruik

• Aansluiting op alle gehanteerde portefeuille-indelingen

• Maximale financieel- economische sturingsinformatie

• Gecertificeerde oplossing

• Uitgebreide verantwoordingsinformatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxatie management systeem

Met ingang van het verslagjaar 2016 dienen woningcorporaties de totale vastgoedportefeuille op marktwaarde in verhuurde staat te verantwoorden. De Autoriteit Woningcorporaties adviseert met deze grondslag ervaring op te doen middels een eerste rapportage over het verslagjaar 2015.

 

Binnen de kaders van de herziene woningwet en het advies van de Autoriteit Woningcorporaties is de waarderingenmodule (TMS) van RazZudock® uitermate geschikt om corporaties te ondersteunen bij het proces van marktwaarderingen én beleidswaarderingen.  Voor de uitvoering maakt het niet uit of u kiest voor de ‘basis variant’, de ‘full versie’ of ‘ vrije invoer’, onze oplossingen hebben zich in de praktijk volop bewezen en zijn conform het handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

 

Is de marktwaarde van uw vastgoedportefeuille eenmaal vastgesteld? Dan kunt u met onze software ook eenvoudig de scheiding DAEB / niet-DAEB inzichtelijk maken. Dit is mogelijk door de unieke vastlegging op vhe-niveau. Daarnaast ondersteunt RazZudock® uw organisatie bij de concrete invulling en professionalisering van vastgoedsturing/asset management.

 

 

 

 

 

 

 

Performancemeting

De performance module van RazZudock® omvat analyse- en meetinstrumenten die in-house support bieden bij de bedrijfsvoering, strategiebepaling en optimalisering van de portefeuilleresultaten:

 

 

 

 

 

 

Rapportage & analyse

Analyse omgeving

Heldere rapportages geven goed inzicht in jaarcijfers, meerjarige gemiddelden en historische reeksen.
Een uniek pluspunt van  RazZudock® is vastlegging op vhe-niveau, waardoor elke gewenste aggregatie
mogelijk is.

Maatwerk benchmarks

Op verzoek voorzien wij onze softwaregebruikers van benchmarkrapportages op maat om over en weer de financiële en maatschappelijke prestaties te vergelijken.

 

• Taxatie management

• Afzonderlijk model per type vastgoed

• Uitgebreide verantwoordingsinformatie

 

• Rendement

• Beleidseffect

• Portefeuillestructuur

• Kosten en efficiëntie ratio ’s (exploitatie)

• Transformatie

• Waarderingen analyses

• Beleid en vermogensallocatie

• Strategische matrixen

Kenmerken

• Gegevensuitwisseling met taxateur en accountant

• Alle data op vhe-niveau

• Analyse- en rapportage

Certificering, compliance & verantwoording


Software van Kabana is gecertificeerd (BDO, NV COS (STANDAARD) 3000 DIRECT) en compliant met het waarderingshandboek. In de praktijk bewijzen onze oplossingen zich bij een groeiend aantal woningcorporaties.

Demo

aanvragen

Bezoekadres

Nevelgaarde 8 (409)

3436 ZZ  Nieuwegein

Postadres

Aziësingel 26

3404 EL  IJsselstein (ut)

Contactformulier

030 687 81 55

info@kabana-vastgoed.nl

 

Login

HANDBOEK MODELMATIG WAARDEREN MARKTWAARDE

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

TMS

MARKTWAARDE VERHUURD

FULL VERSIE

BASIS VERSIE

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

 PROJECT BEGELEIDING

OPLEIDING

REGELING TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015

TAXATIE MANAGEMENT (SYSTEEM)

WAARDERINGEN SERVICE

TRAINING

PROCESBEGELEIDING

WONINGWET

VASTGOEDSTURING

WAARDESTURING

ASSET MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

CURSUS

ASSET MANAGEMENT VOOR WONINGCORPORATIES

ONDERSTEUNING

CONSULTANCY

MARKTWAARDERING BIJ WONINGCORPORATIES