Login

Financiële ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap

Rendermentsdenkende woningcorporaties hebben behoefte aan betrouwbare meetinstrumenten die gedetailleerde sturingsinformatie opleveren over de waarde van de vastgoedportefeuille en het gerealiseerde financiële rendement en maatschappelijk dividend. Met de consultancy en flexibel toepasbare software van Kabana beschikken directie en management altijd over maximale portfolio inzichten. Onze softwaretools portfolio analyse, verkoopselectie analyse en  investeringenmodel zijn ideaal om doelgericht te sturen op vastgoed, waarde en maatschappelijk ondernemerschap.

 

Vermogen doelbewust aanwenden voor maatschappelijke taken komt steeds hoger op de beleidsagenda van woningcorporaties te staan. De tools van Kabana bieden inzicht in het vastgelegde vermogen en de financiële ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap. Vanuit verschillende niveaus en invalshoeken (zoals wijk- en complexniveau, woningtype of doelgroepen) kan worden ingezoomd op het vermogensbeslag. Dit stelt corporaties in staat het vastgelegde en vrije vermogen te meten en te bewaken en deze informatie te vertalen naar concrete beleidsuitgangspunten.

Bezoekadres

Nevelgaarde 8 (409)

3436 ZZ  Nieuwegein

Postadres

Aziësingel 26

3404 EL  IJsselstein (ut)

Contactformulier

030 687 81 55

info@kabana-vastgoed.nl

 

Login

HANDBOEK MODELMATIG WAARDEREN MARKTWAARDE

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

TMS

MARKTWAARDE VERHUURD

FULL VERSIE

BASIS VERSIE

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

 PROJECT BEGELEIDING

OPLEIDING

REGELING TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015

TAXATIE MANAGEMENT (SYSTEEM)

WAARDERINGEN SERVICE

TRAINING

PROCESBEGELEIDING

WONINGWET

VASTGOEDSTURING

WAARDESTURING

ASSET MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

CURSUS

ASSET MANAGEMENT VOOR WONINGCORPORATIES

ONDERSTEUNING

CONSULTANCY

MARKTWAARDERING BIJ WONINGCORPORATIES